Privacy Policy

MusiCasa, gevestigd aan Eentveldstraat 57 te Knesselare (9910) in
België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.musicasa.net
Eentveldstraat 57
9910 Knesselare
België +32 50 96 10 96

Andy de Greve is de Functionaris Gegevensbescherming van MusiCasa en is te bereiken via info@musicasa.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

MusiCasa verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@musicasa.be, dan verwijderen wij deze informatie.

MusiCasa verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

MusiCasa neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat
hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of
-systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
MusiCasa) tussen zit. MusiCasa gebruikt de volgende computerprogramma’s
of -systemen:

Dit zijn standaard systemen om gepersonaliseerde advertenties online aan te bieden. Dit gebeurt op basis van uw gedrag binnen Google en Facebook alsmede via aangesloten websites op het advertentiesysteem van beide partijen. MusiCasa gebruikt deze informatie om de juiste doelgroepen te formuleren en daarmee zo efficient mogelijk advertenties en nieuws aan te bieden op basis van uw profiel.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MusiCasa bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor inschrijving en onze dienstverlening:

Voor onze mailinglist

Voor de gepersonaliseerde “Mijn Musicasa” omgeving

Voor advertentie doeleinden van MusiCasa (dus niet voor derden):

Delen van persoonsgegevens met derden

MusiCasa verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MusiCasa gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. MusiCasa gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MusiCasa en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@musicasa.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

MusiCasa wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
NL: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
BE: https://www.belgium.be/nl/justitie/privacy/bescherming_persoonsgegevens/persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MusiCasa neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@musicasa.be

Extra

MusiCasa zal de privacy van alle gebruikers van de website en de nieuwsbrief waarborgen en wij zorgen ten alle tijden dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

MusiCasa gebruikt uw gegevens enkel en alleen voor het versturen van onze eigen nieuwsbrief.

MusiCasa zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of overdragen.

MusiCasa kan uw e-mailadres gebruiken om u informatie te verschaffen over de ontwikkeling van onze diensten en producten en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven onderaan de door u ontvangen nieuwsbrief.

MusiCasa verkoopt uw gegevens niet. Werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Indien u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, leeftijd, woonplaats en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Indien u zich inschrijft voor een van onze opleidingen vragen wij meer persoonlijke gegevens op in verband met betaling en uitvoering van onze diensten volgens overeenkomst.

© 2022 MusiCasa, alle rechten voorbehouden.